Dietist

Een diëtist is dé specialist op het gebied van voeding en diëten. Als diëtist geven wij u een persoonlijke begeleiding, advies en coaching hoe u op een verantwoorde wijze en goede manier nieuwe en gezonde eetgewoonten kunt aanleren.

Hierbij wordt rekening gehouden met uw eigen leefgewoonten.
Samen met u bekijken wij hoe inpassing van voedings- of dieetadviezen in uw persoonlijke situatie mogelijk is.
Naast het geven van een voedingsadvies zijn wij ook gespecialiseerd in het veranderen van eetgedrag.

In het eerste gesprek verzamelen wij informatie zoals bijvoorbeeld uw voorgeschiedenis. Zowel medisch als diëtistisch, eetgewoonten, wensen en persoonlijke omstandigheden.

Aan de hand van deze gegevens wordt er een behandelplan en een dieetadvies opgesteld.
In de daarop volgende gesprekken begeleiden en coachen wij u bij het veranderen van uw eet- en leefgewoonten.

Adviezen, suggesties en tips van ons zullen u ondersteunen bij de aanpassingen en veranderingen.
Wij zijn aangesloten bij Diëtist in Twente en staan geregisteerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.