Behandeling

In het eerste gesprek verzamelen wij informatie zoals bijvoorbeeld uw voorgeschiedenis. Zowel medisch als diëtistisch, eetgewoonten, wensen en persoonlijke omstandigheden. Dit gesprek zal ongeveer 1 uur duren.

Aan de hand van deze gegevens wordt er een behandelplan en een dieetadvies opgesteld.
De behandeling is altijd afgestemd op uw persoonlijke situatie. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met uw voorgeschiedenis zowel medisch als diëtistisch, eetgewoonten, wensen en persoonlijke omstandigheden.

Afhankelijk van de hulpvraag worden er vervolgens consulten gepland met een gemiddelde duur van 30 minuten. In deze gesprekken begeleiden en coachen wij u bij het veranderen van uw eet- en leefgewoonten.

Stabiliseren van het gewicht.

Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Geen enkel dieet is een wondermiddel. Vaak is het een combinatie van een verandering in de voeding en een goed beweegpatroon.
Streef niet naar een gezondheidsideaal, maar stel een reëel doel en stel deze indien nodig bij. Voor een stabiel gewicht is meer aandacht nodig. Dit willen wij bereiken door aandacht te schenken aan gedragsverandering, bewuste keuzes leren maken en bepaalde patronen doorbreken.

Bewegen.

Bewegen is een belangrijk onderdeel bij afvallen en op gewicht blijven.
Voor sommige mensen is bewegen een vanzelfsprekend onderdeel in het dagelijks leven: boodschappen doen met de fiets, extra rondje wandelen met hond, bushalte eerder uitstappen, de trap nemen in plaats van de lift. Het advies is om dagelijks een half uur extra te bewegen, hier vallen wandelen, en fietsen ook onder.